Toàn bộ mẫu liên quan đến chùm 3 ca bệnh ở Hải Phòng có kết quả âm tính

100% mẫu xét nghiệm liên quan 3 ca nhiễm COVID-19 ở Hải Phòng đều âm tính SARS-CoV-2. Ảnh Hồng Nhung
100% mẫu xét nghiệm liên quan 3 ca nhiễm COVID-19 ở Hải Phòng đều âm tính SARS-CoV-2. Ảnh Hồng Nhung
100% mẫu xét nghiệm liên quan 3 ca nhiễm COVID-19 ở Hải Phòng đều âm tính SARS-CoV-2. Ảnh Hồng Nhung
Lên top