Tọa đàm trực tuyến về những bất cập trong chính sách về hiến ghép mô tạng

Các chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang thực hiện một ca ghép tạng. Ảnh: BVCC
Các chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang thực hiện một ca ghép tạng. Ảnh: BVCC
Các chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang thực hiện một ca ghép tạng. Ảnh: BVCC
Lên top