Tỉnh thứ 3 ở ĐBSCL phát hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi

Cơ quan chức năng xử lý các ổ dịch tả lợn.
Cơ quan chức năng xử lý các ổ dịch tả lợn.
Cơ quan chức năng xử lý các ổ dịch tả lợn.
Lên top