Tình hình sức khỏe của 6 tình nguyện viên sau mũi tiêm 2 vaccine Covivac

Vaccine COVID-19 Covivac do IVAC nghiên cứu và sản xuất. Ảnh: IVAC
Vaccine COVID-19 Covivac do IVAC nghiên cứu và sản xuất. Ảnh: IVAC
Vaccine COVID-19 Covivac do IVAC nghiên cứu và sản xuất. Ảnh: IVAC
Lên top