Tình hình dịch COVID-19 ở Hà Nội vẫn trong tầm kiểm soát

Nguy cơ dịch COVID-19 của Hà Nội ở mức rất cao và khó lường. Ảnh: Tùng Giang
Nguy cơ dịch COVID-19 của Hà Nội ở mức rất cao và khó lường. Ảnh: Tùng Giang
Nguy cơ dịch COVID-19 của Hà Nội ở mức rất cao và khó lường. Ảnh: Tùng Giang
Lên top