Tình hình dịch bệnh ở TPHCM đã “cơ bản tạm được kiểm soát”

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chúc Tết Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM.   Ảnh: H.K
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chúc Tết Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM. Ảnh: H.K
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chúc Tết Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM. Ảnh: H.K
Lên top