Đà Nẵng

Tìm người tiếp xúc nhân viên ban quản lý chợ Lầu Đèn dương tính SARS-CoV-2

Đà Nẵng tìm những người tiếp xúc với nhân viên Ban quản lý chợ Lầu Đèn. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng tìm những người tiếp xúc với nhân viên Ban quản lý chợ Lầu Đèn. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng tìm những người tiếp xúc với nhân viên Ban quản lý chợ Lầu Đèn. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top