Tìm người đàn ông về từ vùng dịch, bỏ trốn khi yêu cầu đi cách tập trung

Chốt kiểm soát dịch COVID-19 đặt tại huyện miền núi Đakrông. Ảnh: Hưng Thơ.
Chốt kiểm soát dịch COVID-19 đặt tại huyện miền núi Đakrông. Ảnh: Hưng Thơ.
Chốt kiểm soát dịch COVID-19 đặt tại huyện miền núi Đakrông. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top