Tìm kiếm cơ hội nhỏ nhất để cứu sống bệnh nhân COVID-19 nặng

Các bác sĩ nỗ lực cứu sống các bệnh nhân nặng. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Các bác sĩ nỗ lực cứu sống các bệnh nhân nặng. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Các bác sĩ nỗ lực cứu sống các bệnh nhân nặng. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lên top