Tiểu thương mắc COVID-19 đến chợ cá, Đà Nẵng trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm

Kết quả ban đầu, 700 mẫu xét nghiệm ở chợ cá Đà Nẵng đều âm tính. Ảnh: NT
Kết quả ban đầu, 700 mẫu xét nghiệm ở chợ cá Đà Nẵng đều âm tính. Ảnh: NT
Kết quả ban đầu, 700 mẫu xét nghiệm ở chợ cá Đà Nẵng đều âm tính. Ảnh: NT
Lên top