Tiêu chí cho người muốn tình nguyện thử vắc xin COVID-19 của Việt Nam

TS Nguyễn Ngô Quang- Phó Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế. Ảnh: Thùy Linh
TS Nguyễn Ngô Quang- Phó Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế. Ảnh: Thùy Linh
TS Nguyễn Ngô Quang- Phó Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế. Ảnh: Thùy Linh
Lên top