Tiết lộ đầu tiên về chất lượng lô vaccine COVID-19 vừa nhập về Việt Nam

Chuyến bay chở lô vaccine COVID-19 đầu tiên hạ cánh Tân Sơn Nhất. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Chuyến bay chở lô vaccine COVID-19 đầu tiên hạ cánh Tân Sơn Nhất. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Chuyến bay chở lô vaccine COVID-19 đầu tiên hạ cánh Tân Sơn Nhất. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lên top