Tiếp cận phim người lớn cũng có thể gây dậy thì sớm

Bác sĩ khám cho một bệnh nhi nghi ngờ mắc chứng dậy thì sớm. Ảnh: Thùy Linh
Bác sĩ khám cho một bệnh nhi nghi ngờ mắc chứng dậy thì sớm. Ảnh: Thùy Linh
Bác sĩ khám cho một bệnh nhi nghi ngờ mắc chứng dậy thì sớm. Ảnh: Thùy Linh
Lên top