Tiến sĩ Đức đề xuất chiến lược triệt để giúp Việt Nam chống COVID-19

Tiến sĩ tại Đức đề  xét nghiệm cùng lúc cho toàn dân. Ảnh TT
Tiến sĩ tại Đức đề xét nghiệm cùng lúc cho toàn dân. Ảnh TT
Tiến sĩ tại Đức đề xét nghiệm cùng lúc cho toàn dân. Ảnh TT
Lên top