Tiến độ tiêm vaccine COVID-19 của Hà Nội trong đợt tiêm chủng thần tốc

Hà Nội đang tăng tốc tiêm vaccine COVID-19.
Hà Nội đang tăng tốc tiêm vaccine COVID-19.
Hà Nội đang tăng tốc tiêm vaccine COVID-19.
Lên top