Tiến độ thử nghiệm lâm sàng 3 loại vaccine COVID-19 tại Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn chủ trì cuộc họp về tiến độ phát triển vaccine COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn chủ trì cuộc họp về tiến độ phát triển vaccine COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn chủ trì cuộc họp về tiến độ phát triển vaccine COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top