Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em cần cân nhắc

Tiêm vaccine cho trẻ em 12-17 tuổi. Ảnh: LĐO
Tiêm vaccine cho trẻ em 12-17 tuổi. Ảnh: LĐO
Tiêm vaccine cho trẻ em 12-17 tuổi. Ảnh: LĐO
Lên top