Tiêm vaccine COVID-19 cho 15.000 người lao động Công ty Điện tử Samsung

Tiêm vaccine cho người lao động công ty điện tử Samsung. Ảnh: Bộ Y tế
Tiêm vaccine cho người lao động công ty điện tử Samsung. Ảnh: Bộ Y tế
Tiêm vaccine cho người lao động công ty điện tử Samsung. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top