Tiêm vaccine COVID-19- chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay

Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì cuộc họp về vaccine COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì cuộc họp về vaccine COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì cuộc họp về vaccine COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lên top