Tiêm trộn 2 vaccine COVID-19 khác nhau có an toàn và hiệu quả hay không?

Trong trường hợp nguồn vaccine hạn chế, có thể phối hợp bằng cách tiêm mũi 2 vaccine do Pfizer cho người tiêm mũi 1vaccine do AstraZeneca nếu người được tiêm đồng ý.
Trong trường hợp nguồn vaccine hạn chế, có thể phối hợp bằng cách tiêm mũi 2 vaccine do Pfizer cho người tiêm mũi 1vaccine do AstraZeneca nếu người được tiêm đồng ý.
Trong trường hợp nguồn vaccine hạn chế, có thể phối hợp bằng cách tiêm mũi 2 vaccine do Pfizer cho người tiêm mũi 1vaccine do AstraZeneca nếu người được tiêm đồng ý.
Lên top