Tiêm 1 mũi vaccine COVID-19 được cấp thẻ xanh, có an toàn?

TPHCM đang lên kế hoạch cấp thẻ xanh COVID cho người dân. Ảnh: Huyên Nguyễn
TPHCM đang lên kế hoạch cấp thẻ xanh COVID cho người dân. Ảnh: Huyên Nguyễn
TPHCM đang lên kế hoạch cấp thẻ xanh COVID cho người dân. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top