Tỉ lệ mắc và tử vong do ung thư ở Việt Nam tăng, làm gì để hạn chế?

Virus là nguyên nhân gây ung thư gan hết sức nguy hiểm. Đồ họa: Hồng Nhật.
Virus là nguyên nhân gây ung thư gan hết sức nguy hiểm. Đồ họa: Hồng Nhật.
Virus là nguyên nhân gây ung thư gan hết sức nguy hiểm. Đồ họa: Hồng Nhật.
Lên top