Tỉ lệ dương tính giảm mạnh, TPHCM đã qua đỉnh điểm của dịch

TPHCM mỗi ngày lấy gần 1 triệu mẫu xét nghiệm, tỉ lệ dương tính khoảng 0,2%. Ảnh: Anh Tú
TPHCM mỗi ngày lấy gần 1 triệu mẫu xét nghiệm, tỉ lệ dương tính khoảng 0,2%. Ảnh: Anh Tú
TPHCM mỗi ngày lấy gần 1 triệu mẫu xét nghiệm, tỉ lệ dương tính khoảng 0,2%. Ảnh: Anh Tú
Lên top