Tỉ lệ điều trị khỏi COVID-19 ở Việt Nam ở mức cao

Xét nghiệm mắc COVID-19. Ảnh: Trọng Khoa.
Xét nghiệm mắc COVID-19. Ảnh: Trọng Khoa.
Xét nghiệm mắc COVID-19. Ảnh: Trọng Khoa.
Lên top