Thủy thủ tàu viễn dương mắc bệnh than được cứu chữa khi đến Việt Nam

Vết thương gây ra do bệnh than. Ảnh: BSCC
Vết thương gây ra do bệnh than. Ảnh: BSCC
Vết thương gây ra do bệnh than. Ảnh: BSCC
Lên top