Thuốc xuyên tâm liên có khả năng bất hoạt SARS-CoV-2

Lá, hoa và dạng thuốc khô của xuyên tâm liên. Đồ họa: Hương Giang
Lá, hoa và dạng thuốc khô của xuyên tâm liên. Đồ họa: Hương Giang
Lá, hoa và dạng thuốc khô của xuyên tâm liên. Đồ họa: Hương Giang
Lên top