Thuốc lá thế hệ mới đều là nhập lậu và kinh doanh bất hợp pháp tại Việt Nam

Thuốc lá thế hệ mới hiện nay đều là hàng nhập lậu. Ảnh đồ họa: Hương Giang
Thuốc lá thế hệ mới hiện nay đều là hàng nhập lậu. Ảnh đồ họa: Hương Giang
Thuốc lá thế hệ mới hiện nay đều là hàng nhập lậu. Ảnh đồ họa: Hương Giang
Lên top