Thuốc điều trị COVID-19: Được quyền dùng miễn phí, sao phải mất tiền mua

Bệnh nhân F0 đủ điều kiện cách ly tại nhà sẽ được cấp thuốc điều trị COVID-19 miễn phí. Ảnh: Thục Lam
Bệnh nhân F0 đủ điều kiện cách ly tại nhà sẽ được cấp thuốc điều trị COVID-19 miễn phí. Ảnh: Thục Lam
Bệnh nhân F0 đủ điều kiện cách ly tại nhà sẽ được cấp thuốc điều trị COVID-19 miễn phí. Ảnh: Thục Lam
Lên top