Thuê F0 khỏi bệnh chăm sóc F0: Tiền mất… mất luôn cả đồ

Nhiều gia đình may mắn nhận lại được kỉ vật của những người đã mất nhưng không ít hộ do tin tưởng người chăm sóc nên khó khăn trong tìm lại kỉ vật. Ảnh minh hoạ: Anh Tú
Nhiều gia đình may mắn nhận lại được kỉ vật của những người đã mất nhưng không ít hộ do tin tưởng người chăm sóc nên khó khăn trong tìm lại kỉ vật. Ảnh minh hoạ: Anh Tú
Nhiều gia đình may mắn nhận lại được kỉ vật của những người đã mất nhưng không ít hộ do tin tưởng người chăm sóc nên khó khăn trong tìm lại kỉ vật. Ảnh minh hoạ: Anh Tú
Lên top