Thực hư khả năng chữa hóc xương kỳ tài của cụ bà tuổi 86