Thứ trưởng Y tế: Hải Dương cần rà soát lại tất cả các khu cách ly COVID-19

Khu vực cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Hải Dương. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Khu vực cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Hải Dương. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Khu vực cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Hải Dương. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lên top