Thứ trưởng Bộ Y tế: Mỗi bệnh viện cần rà sát quy chế thăm bệnh nhân

Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thùy Linh
Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thùy Linh
Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thùy Linh
Lên top