Thứ trưởng Bộ Y tế kêu gọi người dân TP.Hồ Chí Minh tự test nhanh COVID-19

Ngành y tế đã có nhiều hướng dẫn người dân tự thực hiện xét nghiệm COVID-19 bằng test nhanh. Ảnh: Lao Động
Ngành y tế đã có nhiều hướng dẫn người dân tự thực hiện xét nghiệm COVID-19 bằng test nhanh. Ảnh: Lao Động
Ngành y tế đã có nhiều hướng dẫn người dân tự thực hiện xét nghiệm COVID-19 bằng test nhanh. Ảnh: Lao Động
Lên top