Thứ trưởng Bộ Y tế: Chỉ lọt 1 ca COVID-19, có thể thành "bom nổ chậm"

Thứ trưởng Bộ Y tế về Bắc Giang cùng triển khai công tác chống dịch COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Thứ trưởng Bộ Y tế về Bắc Giang cùng triển khai công tác chống dịch COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Thứ trưởng Bộ Y tế về Bắc Giang cùng triển khai công tác chống dịch COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top