Thông tin mới về ổ dịch tại KCX Tân Thuận, Cty PouYuen và Chợ Tân Định

Lấy mẫu tầm soát cho công nhân đang làm việc tại KCX Tân Thuận. Ảnh: Chân Phúc
Lấy mẫu tầm soát cho công nhân đang làm việc tại KCX Tân Thuận. Ảnh: Chân Phúc
Lấy mẫu tầm soát cho công nhân đang làm việc tại KCX Tân Thuận. Ảnh: Chân Phúc
Lên top