Thông tin dịch tễ 4 nhân viên y tế Đà Nẵng mắc COVID-19

Trong số 11 ca mắc COVID-19 tại Đà Nẵng thì có 4 người là nhân viên y tế tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: Thuỳ Trang
Trong số 11 ca mắc COVID-19 tại Đà Nẵng thì có 4 người là nhân viên y tế tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: Thuỳ Trang
Trong số 11 ca mắc COVID-19 tại Đà Nẵng thì có 4 người là nhân viên y tế tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top