Thông tin ảo về rút ống thở của mẹ để cứu người đang được xác minh, xử lý

Thông tin được đăng tải trên trang Facebook được cho là của bác sĩ Khoa, hiện chủ tài khoản đã khóa. Ảnh chụp màn hình ngày 7.8.
Thông tin được đăng tải trên trang Facebook được cho là của bác sĩ Khoa, hiện chủ tài khoản đã khóa. Ảnh chụp màn hình ngày 7.8.
Thông tin được đăng tải trên trang Facebook được cho là của bác sĩ Khoa, hiện chủ tài khoản đã khóa. Ảnh chụp màn hình ngày 7.8.
Lên top