Thông báo về 12 ca dương tính SARS-CoV-2 mới được phát hiện

Lên top