Thời tiết chuyển mùa, bệnh viêm da, viêm hô hấp bùng phát