"Thời gian gọi về cho con chỉ tính bằng giây"

Bác sĩ Ngân đứng thứ 3 từ bên trái sang chụp ảnh cùng đồng đội của mình tại Bệnh viện Dã chiến số 3 TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: NVCC.
Bác sĩ Ngân đứng thứ 3 từ bên trái sang chụp ảnh cùng đồng đội của mình tại Bệnh viện Dã chiến số 3 TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: NVCC.
Bác sĩ Ngân đứng thứ 3 từ bên trái sang chụp ảnh cùng đồng đội của mình tại Bệnh viện Dã chiến số 3 TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: NVCC.
Lên top