Thời điểm vaccine COVID-19 nội được đăng ký lưu hành

Vaccine Nano Covax và vaccine Covivac của Việt Nam. Ảnh: ĐVCC
Vaccine Nano Covax và vaccine Covivac của Việt Nam. Ảnh: ĐVCC
Vaccine Nano Covax và vaccine Covivac của Việt Nam. Ảnh: ĐVCC
Lên top