Thời điểm quán bar, karaoke tại Hà Nội được hoạt động trở lại

Ảnh: Tô Thế
Ảnh: Tô Thế
Ảnh: Tô Thế
Lên top