Thiếu nhân lực y tế hỗ trợ các tỉnh miền Nam chống dịch COVID-19

Cuộc họp của Bộ Y tế với các địa phương về chống dịch tại các tỉnh thành miền Nam. Ảnh: Bộ Y tế
Cuộc họp của Bộ Y tế với các địa phương về chống dịch tại các tỉnh thành miền Nam. Ảnh: Bộ Y tế
Cuộc họp của Bộ Y tế với các địa phương về chống dịch tại các tỉnh thành miền Nam. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top