Thiếu chính sách phát triển mô hình bác sĩ gia đình

Người dân khám bệnh ở Phòng khám BSGĐ BV quận 2, TPHCM. Ảnh: K.Q
Người dân khám bệnh ở Phòng khám BSGĐ BV quận 2, TPHCM. Ảnh: K.Q
Người dân khám bệnh ở Phòng khám BSGĐ BV quận 2, TPHCM. Ảnh: K.Q
Lên top