Thiết lập thêm 2 vùng cách ly y tế tại 2 thôn ở Hà Nam

Đến lúc này, tại huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam) đã thiết lập 8 vùng cách ly y tế tại 8 thôn. Ảnh: CTV.
Đến lúc này, tại huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam) đã thiết lập 8 vùng cách ly y tế tại 8 thôn. Ảnh: CTV.
Đến lúc này, tại huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam) đã thiết lập 8 vùng cách ly y tế tại 8 thôn. Ảnh: CTV.
Lên top