Thiết lập phòng khám từ xa, kê đơn điện tử điều trị COVID-19

Cán bộ y tế điều trị cho các bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Cán bộ y tế điều trị cho các bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Cán bộ y tế điều trị cho các bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top