Thiết lập khẩn cấp 3 trung tâm hồi sức tích cực tại TP.Hồ Chí Minh

Chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại các tỉnh phía Nam. Ảnh: Bộ Y tế
Chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại các tỉnh phía Nam. Ảnh: Bộ Y tế
Chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại các tỉnh phía Nam. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top