Thiết lập 12 trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19 quốc gia

PGS.TS Lương Ngọc Khuê- Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh, Bộ Y tế. Ảnh: Bộ Y tế
PGS.TS Lương Ngọc Khuê- Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh, Bộ Y tế. Ảnh: Bộ Y tế
PGS.TS Lương Ngọc Khuê- Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh, Bộ Y tế. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top