Thí điểm quản lý, giám sát cách ly tại nhà qua hệ thống VHD

Hệ thống VHD (VietNam Health Declaration) hỗ trợ quản lý, giám sát cách ly tại nhà. Ảnh: Thế Lâm.
Hệ thống VHD (VietNam Health Declaration) hỗ trợ quản lý, giám sát cách ly tại nhà. Ảnh: Thế Lâm.
Hệ thống VHD (VietNam Health Declaration) hỗ trợ quản lý, giám sát cách ly tại nhà. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top