Thêm xe cấp cứu ngoại viện hai bánh 115 tại Bệnh viện quận Thủ Đức

Ra mắt mô hình xe cấp cứu ngoại viện hai bánh - 115 tại bệnh viện quận Thủ Đức
Ra mắt mô hình xe cấp cứu ngoại viện hai bánh - 115 tại bệnh viện quận Thủ Đức
Ra mắt mô hình xe cấp cứu ngoại viện hai bánh - 115 tại bệnh viện quận Thủ Đức
Lên top